24

Nov

Waarderend werken met je mentorleerling

 • 24 november 2023

 • Minimaal 6 deelnemers
  Maximaal 12 deelnemers

 • OLZ

Inschrijven

Samenvatting

De mentor vervult een cruciale rol in elke school. Hoewel het belang van een sterk mentoraat op vrijwel elke school gezien wordt, laat onderzoek ook zien dat veel mentoren hun rol zwaar en soms ook eenzaam vinden. Als mentor of coach wordt je o.a. geconfronteerd met groepsdynamische vraagstukken, lastige ouders, leerlingen die niet lekker in hun vel zitten en/of moeilijk te motiveren zijn. Dit doet een beroep op kennis en vaardigheden die je niet vanzelfsprekend meegekregen hebt vanuit de lerarenopleiding.

Om mentoren nog beter toe te rusten op hun rol start in -november 2023 het tweede NUOVO-brede mentoraatsprogramma. Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten en een aantal intervisiemomenten verspreid over het hele schooljaar. Tijdens het programma is er aandacht voor gespreksvoering, groepsvorming, talentontwikkeling en de eigen effectiviteit als mentor. We werken met theorie uit de positieve psychologie en krachtige voorbeelden uit de onderwijspraktijk. Uiteraard is er ook volop ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

Opzet programma

Het programma bestaat uit drie hele dagen voor de kerst en een terugkommiddag richting het eind van het schooljaar. Elke dag heeft een eigen thema en een aantal terugkerende elementen: een stuk theorie, dingen doen (toolkit uitbreiden), reflectie op jezelf en het eigen functioneren als mentor én onderlinge uitwisseling. Je kan als deelnemer eigen leervragen inbrengen, op basis waarvan het programma aangepast wordt op de wensen van de groep. Tussen de bijeenkomsten door ga je als deelnemer aan de slag met kleine experimenten in de eigen werkpraktijk en zijn er twee online intervisiemomenten.

Voor wie?

Dit programma is zowel geschikt voor startende als meer ervaren mentoren die beter toegerust willen worden in hun rol. Ook is het scholingstraject zowel interessant voor mentoren als voor coaches (die vaak vooral leerlingen op individuele basis begeleiden en daardoor groepsdynamisch minder uitgedaagd worden). Het programma wordt verzorgd door Mattanja Zonnenberg (psychomotorisch therapeut, LO docent, groepsdynamica), Nina Timmermans (procesbegeleider waarderend perspectief en ervaren talentcoach) en Pieter de Jager (trainersacteur en communicatie-expert).

Wanneer?

Dag 1

Waarderend leren en groepsdynamiek door Nina en Mattanja

 • Vrijdag 24 november

 • 09:00 tot 16:30

Dag 1

Waarderend leren en groepsdynamiek door Nina en Mattanja

 • Vrijdag 24 november

 • 09:00 tot 16:30

Dag 1

Waarderend leren en groepsdynamiek door Nina en Mattanja

 • Vrijdag 24 november

 • 09:00 tot 16:30

De intervisies en terugkommiddag begin mei 2024 plannen we samen met de groep. Voor jou als deelnemer (of voor je school) zijn er geen kosten aan deelname verbonden. Het traject wordt vergoed door NUOVO Scholen. Uiteraard is het wel nodig om toestemming voor deelname te hebben van je leidinggevende.

Inschrijven